top of page

Så mycket får du i Grön Teknik-avdrag

Om du ska installera grön teknik kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut, men är en egen skattereduktion. Du får avdraget direkt på fakturan från Gute Sol. Gute Sol begär sedan utbetalning från Skatteverket. Grönt Avdrag och ROT kan inte kombineras.


Skattereduktion för grön teknik ges för:

  1. Installation av nätanslutet solcellssystem. Skattereduktion ges med 20 procent av kostnaden för arbete och material.

  2. Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi. Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

  3. Installation av laddningspunkt till elfordon. Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

Om du själv köper in material från någon annan än det företag som utför installationen av grön teknik kan skattereduktion enbart medges för installationsarbetet. Du kan alltså inte få skattereduktion för materialkostnaden i detta fall.


Använd gärna tjänsten Räkna ut din skatt för att göra en preliminär beräkning av hur mycket skattereduktion du kan få. Det är särskilt viktigt om du använder både rot- och rutavdrag och skattereduktion för grön teknik ett år.
En eller två ägare av fastigheten?


Skattereduktionen för grön teknik får uppgå till högst 50 000 kronor per person och beskattningsår. Finns det två ägare av fastigheten kan avdraget uppgå till högst 100 000 kronor.Commentaires


bottom of page