top of page

Solcellsinstallation på Gotland

Argumenten för att installera solceller på Gotland är många. Såväl på kort- som lång sikt kan man göra stora vinster genom att välja förnybar energi. Genom solcellsinstallation minimerar man elkostnaderna för fastigheten samtidigt som man försäkrar sig om energitillgång även när de stora bolagen har svårighet att leverera el till sina kunder. Utöver detta är solceller någonting som kan påverka marknadspriset vid försäljning.

Det finns en uppsättning regler och ett tillvägagångssätt att förhålla sig till när man väljer att beställa en solcellsinstallation på Gotland. Som konsument/inköpare får man dock hjälp med allt från projektering till installation och behöver inte sätta sig in i vare sig teknikspörsmål eller paragrafer. När väl allting är på plats kan man förlita sig på att ha en kontinuerlig energiresurs de kommande 50 åren!


Ökat antal solcellsinstallationer på Gotland


I Sverige har installation av solceller ökat med över 50 procent under de senaste åren. Intresset har varit stort inte minst i de områden som har geografiska förutsättningar. Här utmärker sig Gotland som en av de bäst lämpade platserna för solcellsinstallationer. Antalet mikroproducenter ökar kontinuerligt och det bedrivs omfattande forskning för att hitta sätt att lagra överskottsenergi på ett fördelaktigt sätt.

Någonting som överraskar många inköpare av solceller är att det inte går att stänga av solpanelerna när de väl är installerade. De fortsätter att producera el så länge de exponeras för solljus. Detta är en av orsakerna till att man behöver isolationsövervakning enligt de förbättrade Elinstallationsreglerna. För den som önskar boka solcellsinstallation är det inte en kunskap som krävs. Dock väl så intressant att känna till!

I stadiet innan man påbörjar en solcellsinstallation är det viktigt att titta på vilken storlek anläggningen skall ha. Det handlar inte bara om att man skall täcka så stor yta som möjligt. Det är tvärtom i vissa fall direkt kontraproduktivt. Vid solcellsinstallationer på Gotland kan man behöva anpassa storleken helt utifrån hushållets elkonsumtion. Detta för att inte producera mer el än vad man kan göra av med. Reglerna för att sälja överskottsenergi är strikta och för att vara elproducent behövs tillstånd.


Solcellsinstallation på Gotland
Solcellsinstallation på Gotland

Utvärdera solcellsmaterialet


Till följd av den snabbt växande marknaden för solceller, har antalet producenter av solpaneler ökat radikalt. För att den investering man gör skall vara långsiktig, krävs dock att de solceller man väljer också kan hantera ett snabbt omväxlande klimat. De solpaneler Gute sol tillhandahåller är utformade med det nordiska klimatet i åtanke. Såväl materialval som infästningar är utformade för att hantera såväl frostsprängningar som kondens, vind och kyla. Sammantaget utgör dessa en garant för att man skall ha ett underhållsfritt maskineri som alstrar energi i decennier.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page