top of page

Solpaneler på Gotland


Solpaneler på Gotland
Solpaneler på Gotland

Förutsättningarna för att kunna ställa om från fossila till förnybara energikällor på Gotland är goda. Solinstrålningen på Gotland är i paritet med delar av södra Tyskland varför en ökad produktion av el via solpaneler skulle vara fullt möjlig. Gotland är ett av de län med flest soltimmar i landet. Omkring 1900 soltimmar per år är en vedertagen siffra. Detta innebär att man med små och effektiva solpaneler kan producera en ansenlig mängd el för husets behov. För privatpersoner finns alla möjligheter att installera solpaneler på huset och med bygglovsfrihet på stora delar av ön, är det små hinder som står i vägen.

Solinstrålning är ett begrepp som bland annat används vid bedömningar som rör solpaneler och dess estimerade effekt. Detta mått anger mängden solenergi på en given yta under en given tidsperiod. Kustremsorna vid Öland och Gotland har optimala förutsättningar för solpaneler. Detsamma gäller delar av strandlinjerna i Vänern.


Bäst effekt av solpaneler på Gotland


Hur mycket el som kan produceras beror till viss del på valet av solpaneler. Här kan material såväl som bakomliggande teknik påverka den totala utkomsten. Ett traditionellt behandlat glas för solpaneler utsätts över tid för slitage och påväxt vilket resulterar i stor energiförlust. Ett modernare alternativ med etsat modulglas står emot repor och minimerar risken för påväxt. Det rör sig om väsentliga skillnader i effektivitet. I vissa fall upp till 23 procent! Genom att välja solpaneler som kan hantera det slitage som uppkommer kan man minimera underhåll och maximera effekt.

I Gotlands län finns ett stort intresse för solpaneler enligt den statistik som visas av Energimyndigheten. I snabb takt ökar ansökningarna för stöd gällande installation av solceller. Från år 2017 till 2018 har både ansökningar och beviljade utbetalningar mer än fördubblats. Vidare finns uttalade miljömål som är direkt förknippade med expansion av förnybar energi. Den som vill investera i solpaneler har stora möjligheter att drastiskt påverka sina elkostnader. Enligt färska sammanställningar kan besparingarna i viss mån täcka såväl räntor som amorteringar.


Solpaneler som del av byggnadskonstruktion


Den som har möjlighet att installera solpaneler utifrån optimala förutsättningar, kan med fördel rikta dessa mot söder. I 30-40° vinkel ger detta bästa tänkbara exponering. Ett alternativt sätt att installera solpaneler är att ha dessa horisontellt. Viktigt att tänka på är att de inte skuggas. Det är vanligt att man monterar solceller på tak till boningshus eller garage. Detta ger ofta en bra vinkel och maximalt antal soltimmar utan risk för skugga. Genom att integrera solpanelerna som en del av byggnadskonstruktionen kan man vidare minimera såväl underhåll som kostnad. Det är ännu förhållandevis ovanligt att integrera solpaneler i villatak, men det finns ett flertal tillfällen där solpaneler använts som tak till carport eller garage.

Att initiera en installation av solpaneler är enkelt! Som kund får man all upptänklig hjälp med såväl projektering som installation av solpaneler på Gotland.Commenti


I commenti sono stati disattivati.
bottom of page